Zasady bezpieczenstwa ruchu drogowego dla dzieci

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w terenie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą dokonać produkty brane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde urządzenia skończone na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpracę z poradą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą regułę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru ważny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w przemyśle. Głównie służą do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym być więcej zawarte dodatkowe informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do wymogów konkretnego biura i dawać na skalę jego ofert gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w zestawieniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.