Typy gasnic przeciwpozarowych

Pożary, które ponoszą w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę stawia się w mieszkaniach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny więc istnieć miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie prawdopodobnie żyć użyta, ze powodu na jej wyraźnie mały ciężar właściwy, co przemieszcza się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest kilkoro wydajne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których korzysta się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy dopasowuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w sukcesu związku z wodą.

Para wodna może żyć też wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym szczególnie pozytywne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zasadniczo dużo skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.