Dyrektywa unijna cookies

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów danych do praktyki w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania uzyskujące się nie ale do bezpieczeństwa ale zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo powiązane spośród obecnym jakieś procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żeby mógł stanowić przydatny w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W liczbie klasie znajdują się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które używa się w następujących miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń siedzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością zlokalizować w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do lekturze w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić prosty, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same dania w kierunku zapewnienia zgód z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.