Biuro rachunkowe jota

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy usługi w obszarze rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te produkuje na sprawa innych podmiotów finansowych oraz firmy, a więcej osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do budowania obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a dodatkowo praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Fibre select

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego typie operacje. Moduł Optima jest nierozerwalnie wymieszany z biurem rachunkowym, a wszystkie informacje potrafią być doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Gwarantuje to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W relacje od wielkości i charakteru firmy można wykorzystać różne moduły które ma program Optima Biuro Księgowe. I właśnie np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, razem z najnowszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa idzie na wykonywanie ksiąg zgodnie z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w pełni zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w system elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyznę ewidencji środków trwałych, a i wartości prawnych i niematerialnych. Pozwala zarówno na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry tudzież Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najróżniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest widoczny w klas dużej i wzoru usługowym dostępnym poprzez internet.